• Ah! Itoshi no Caramel Boy
  • Hits: 1818
Ah! Itoshi no Caramel Boy Ah! Itoshi no Caramel Boy
嗚呼 愛しのキャラメルボーイ
嗚呼愛しのキャラメルボーイ!
Oh! My Darling Caramel Boy

Main: Akira and Yuujirou
genre: shoujo, romance, smut, sports, drama, oneshot

Other Names

  • Main: Akira and Yuujirou
  • Oh! My Darling Caramel Boy